ACS50

Systém okien a dverí pre inštaláciu v interiéri.
Systém ACS 50 je moderná konštrukcia určená na výrobu okien, okien a dverí s jedným a dvoma krídlami. Systém má deliace steny so  stĺpmi a bez nich vrátane možnosti centrálneho zasklenia. Systém ACS 50 má rámy na montáž celoplošných krídel. Vyznačuje sa vysokými akustickými a pevnostnými vlastnosťami vytvorenej konštrukcie.


ACS 50 vlastnosti:

  • tesnosť pri infiltrovaní vzduchu – 0,01 m3 (mhdaPa) 2/3
  • maximálna výška stien – 5300 mm
  • kategória – kategória  IVb podľa ETAG 003
  • rozsah výplní – až do 31,5 mm