GLASS GLOBAL s.r.o.

 

Mierová 58

066 01 Humenné

 

IČO: 36 493 724

 

Email: glassglobal@glassglobal.sk

Mobil: 0905 282 697

Kancelária: 0907 920 773

Ing. Erika Kovalová

Konateľ spoločnosti

Ing. Dušan Dzurjak

Spracovanie kalkulácii, technické poradenstvo, realizácia

Lenka Bandžurová

Obchodno-technický pracovník