Pre firmu GLASS GLOBAL je hlavným cieľom udržať vysokú kvalitu poskytovaných služieb a budovať stabilnú firmu orientovanú na požiadavky zákazníkov.