Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT

Posuvné dvere pre únikové cesty HM-F FT sú potvrdené skúšobňou podľa normy DIN 18650 a spĺňajú požiadavky smerníc AutSchR a EltVTR.

Nepotrebujete žiadny súhlas stavebného dozoru. Zablokované dvere sa uvoľnia stlačením osvetleného núdzového tlačidla a krídla sa môžu vychýliť smerom von – aj pri zaťažení dverných krídel v smere úniku. Redundantný pohon v kombinácii s výklopnými dvernými krídlami a riadením úni­ko­vých dverí FTNT10 Vám zabezpečujú bezpečnú únikovú cestu aj pri zablokovaných dverách v prevádzkovom režime „VYP/NOC“.

Technické údaje

Typ pohonu

HM-F FT

Použitie v úni­ko­vých východoch a cestách

Pohonná jednotka s kon­štrukčnou výškou

130 mm

Hmot­nosť dverného krídla

max. 100 kg

Svetlá prechodná šírka
1-krídlové
2-krídlové

900 – 1300 mm
1200 – 2600 mm

Rýchlosť otvárania

max. 0,9 m/s

To Vám ponúkajú posuvné dvere pre únikové cesty GU HM-F FT:

  • Posuvné dvere pre únikové cesty sa môžu zablokovať, i keď sa v budove ešte nachádzajú osoby
  • Prepnutie prevádzkového režimu (tiež na „VYP/NOC“) možné riadiacou technikou budovy alebo časovým spínačom
  • V prípade núdze sa môžu pri uzatvorených dverách tieto odblokovať aktivovaním osvetleného núdzového tlačidla otvárača úni­ko­vých dverí
  • Ľahkým tlakom sa dverné krídlo môže vychýliť smerom von
  • Súhlas dozoru budovy v jednotlivom prípade nie je potrebný
  • Veľmi tichý chod zabezpečený vymeniteľnou klznou plochou uloženou v gume
  • Riadenie s vlastnou inteligenciou s rozmanitými možnosťami pripojenia a nastavenia