Jednoplášťové sklenené fasády sú kotevné buď na výšku podlažia medzi susediace stropy, alebo sú to fasádne prvky montované pred nosnú konštrukciu bez prerušenia ako zavesené fasády. Obvodový plášť budovy musí vyhovovať všetkým požiadavkám noriem, ako je zaručenie tepelnej pohody v lete či v zime a zvukovej i protipožiarnej ochrany. Navrhované sklá musia mať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U do 0,7 W/m2K. Protislnečné bariéry a rôzne clony môžu ideálne korigovať zaťaženie teplom v horúcich letných dňoch.

DOPLNKY

K stenám dodávame, vnútorné žaluzie , integrované sitá proti hmyzu , extreierové žalúzie s motorickým ovládaním .

SLUŽBY

Demontáž starých výrobkov , montáž  , výspravky , záručný a pozáručný servis , ekologockú likvidáciu starých výrobkov.

MIESTO OSADENIA

Bytové budovy – bytové domy , rodinné domy
Nebytové budovy – administratívne budovy , budovy pre školstvo , šport , kultúru , obchod.

Naše výrobky osadzujeme po celom území SR.