Systém Cor-Urban CC s PTM

Pántový systém a dvojité skryté krídlo veľkosti 122 mm, s možnosťou až štvoritého zasklenia čo dovoľuje dosiahnuť hermetickú akustickú izoláciu a optimalizuje tepelnú izoláciu.

Uspôsobené pre montáž  žalúzií do vnútornej komory krídla (65 mm), s ručným alebo motorizovaným ovládaním ako aj sprístupnenie komory na jej čistenie a údržbu.
Obsahuje systém štyroch tesnení pre zlepšenie akustickej a tepelnej izolácie.

Dodávka a umiestnenie pántových okien Canal Cortizo, zložených z profilov zliatiny hliníka  6063,

s tepelným spracovaním  T-5 a taktiež  kovaní a príslušenstva exkluzívne z Canal Cortizo, aby sa zabezpečilo korektné fungovanie systému a výsledkov dosiahnutých  pri skúškach.

Rám a krídlo majú časti 122 mm a 121mm. Maximálne zasklenie vonkajšieho krídla  je 18 mm, ale vnútorné krídlo dovoľuje použiť sklá až do hrúbky  28 mm. Priemerná hrúbka hliníka je 1,6 mm.

Hliníkové profily sú opatrené tepelnou izoláciou-prerušenie tepelného mosta, vložením polyamidových tyčí 6,6 do hĺbky  35 mm na ráme a 20 mm na krídle, ktoré sú vystužené 25 % sklených vlákien.

Vodotesnosť zaručuje systém trojitého tesnenia z EPDM.

 

Kategórie dosiahnuté v skúšobnom laboratóriu *:

 

Priedušnosť podľa Normy  UNE-EN 12207:2000                               Trieda  4

Vodotesnosť podľa  Normy UNE-EN 12208:2000                               Trieda  E1650

Odolnosť proti vetru podľa Normy UNE-EN 12210:2000                   Trieda C5

 

* Skúška na referenčnom okne  1,23 x 1,48 m  1 krídlo

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavebná hĺbka rám: 122 mm krídlo 121 mm
Počet komôr: prerušený tepelný most, šírka polyamidovej vložky 35 / 20 mm
Hrúbka vonkajších stien: 1,6 mm
Dorazový systém tesnenia: Odolnosť proti vetru (EN 12210:2000): TRIEDA C5
Hrúbky zasklenia: až do 28 mm
Tepelná izolácia systému: Uw od 1,2 (W/m²K) – Konzultovať typ, rozmery a sklo

Tepelná izolácia okien: záleží od rozmerov a od použitého skla

DOPLNKY A SLUŽBY

Práce

Demontáž – drevené, kovové
Montáž podľa STN 73 31 34 o správnej montáži
Montáž Štandart – PUR pena,
Murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
Doplnky

Parapety vnútorné PVC,
Parapety vonkajšie AL do 1 mm – ohýbaná, do 2 mm – extrudované
Interiérové horizontálne žalúzie celotieniace
Siete proti hmyzu okenné pevné, balkónové otváravé,posuvné
Vonkajšie plastové rolety
Miesto montovania

Občianské stavby, Rodinný dom, Novostavba

Inovácia

Ak chcete urobiť niečo viac pre seba použite najnovšie technológie.

 

Montáž podľa STN 73 31 34 –  ISO BLOCO ONE