Systém Dvere Millennium FR s PTM

Nový systém protipožiarnych dverí s klasifikáciou triedy EI260 požiarnej ochrany, ktorý ponúka riešenia na požiadavky bezpečnosti v prípade vzniku požiaru tým, že umožňuje rozdelenie objektu do požiarnych úsekov a evakuáciu jej užívateľov.

Koplanárne profily so stavebnou hĺbkov 80 mm, rovnými líniami, stenami hrúbky 2,2 mm a šírkou prerušenia tepelného mostu 35 mm, ponúkajú požiarnu odolnosť po dobu 60 minút. Tento efekt sa dosiahne použitím nehorľavých izolačných materiálov, retardérov horenia v komore profilu, použitím tesnenia z ohňovzdorného materiálu s dilatačným účinkom a biologicky nezávadným papierom v oblasti upevnenia skla.
S hodnotou priepustnosti na ráme od 0,9 W/m²K, dosahuje vynikajúce tepelné vlastnosti a jej vysoká kapacita zasklenia až do 56 mm zaručuje maximálnu zvukovú izoláciu.Možnosť spojenia s pevným zasklením, použitia panikových kovaní, automatické zatváranie dverí ako aj pánty a kľučky určené a schválené pre sektor požiarov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavebná hĺbka rám: 80 mm krídlo 80 mm pohľadová plocha rám krídlo 155mm
Počet komôr: Šírka polyamidovej vložky Rám 35 mm
Hrúbka vonkajších stien: 2,2 mm
Dorazový systém tesnenia: ano
Hrúbky zasklenia: Maximálne zasklenie: 48 mm. Maximálna zvuková izolácia Rw= 38 dB
Tepelná izolácia systému: Uw od 1,1 (W/m² . K) Konzultovať typ, rozmery a sklo
Tepelná izolácia okien: Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť EN 1364-1:2000 – EN 1634-1:2010 TRIEDA EI 2 60 – C5